วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

เหรียญหน้าเสือ หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ

เหรียญ "หน้าเสือ" นับเป็นมงคลยิ่งสำหรับชาวจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้มีอริยสงฆ์ผู้มีบุญบารมีเจิดจำรัสในดินแดนกำเนิดใหม่แห่งนี้(ดินแดนสุวรรณภูมิ) หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ หรือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลวรากร(นามใหม่)ท่านมีเมตตายิ่งนัก หากผู้ใดใด้ใกล้ชิดสนทนากับท่านจะทราบดีว่าท่านสุดยอดเหลือคณานับ ด้วยวัย ๙๖ ปี ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง รับกิจนิมนต์พุทธาภิเษกอยู่เสมอทั้งใกล้และไกล ในวาระที่หลวงพ่อมีอายุ ๙๖ ปี ประกอบกับท่านเกิดปีขาล (ปีเสือ)ในพรรษาปี พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ หลวงพ่อท่านได้ดำริให้จัดสร้างเหรียญทีระลึกใช้ชื่อเหรียญว่า เหรียญ"หน้าเสือ"หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ ดังมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ด้านหลัง รูปทรงเสมา "หน้าเสือ" ข้างกนก หน้าหลวงพ่อจะลอยนูนโด่งออกมาจากพื้นเหรียญ เหรียญหนา หนัก ทรงคุณค่า ว่ากันว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างได้เหมือนหน้าหลวงพ่อมากที่สุด ด้านหลัง ได้อันเชิญพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์คือยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ได้แก่ นะ โม พุท ธา ยะ และหัวใจธาตุทั้งสี่อันได้แก่ นะ มะ พะ ทะ หรือที่เรารู้จักดีคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ถือได้ว่าเหรียญรุ่นนี้ครบสูตรของท่านจริงๆ และถือได้ว่าเป็นเหรีญยสวยแห่งยุคและมากพุทธคุณ พุทธาภิเษกพรรษา ๕๓ สิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่หลวงพ่อตั้งใจให้ดีแท้แน่นอน ไม่อนุญาติให้คัดลอกรูปภาพเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด วัส ศาลายา Tel. 086-6033678 , E-Mail. watsalaya@gmail.com